SZKOLENIE OKRESOWE BHP

SZKOLENIE OKRESOWE BHP CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Mając na uwadze polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o usystematyzowaniu szkolenia okresowego BHP członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przypominam że:

 

 

 

1. Nie  należy  dopuszczać  do udziału w działaniach ratowniczych członków Ochotniczych

Straży  Pożarnych,  o  których  mowa  w  art.  28  ust.  6  ustawy zdnia 24  sierpnia 1991r.

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.) bez ważnego  szkolenia

okresowego BHP.

 

2. Szkolenie o którym mowa w  pkt. 1  powinno  być  przeprowadzone  co  najmniej 1  raz

w roku zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia  27   lipca  2004 r.  w sprawie  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa i  higieny

pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860)   oraz Rozporządzenie    Ministra  Pracy  i Polityki

Społecznej  z  dnia   9   października  2007  r.   zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie

szkolenia   w   dziedzinie    bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr 196 poz. 1420).

 

3. Zgodnie z  §  7  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra   Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia

9 października 2007 r.  zmieniającego  rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczeństwa    i higieny  pracy  (Dz. U.  Nr  196  poz.  1420).   Program   szkolenia,

o   którym   mowa  w   pkt.  1  powinien   być  opracowany   na   podstawie   Ramowego

programu    szkolenia    okresowego    pracowników    zatrudnionych   na   stanowiskach

robotniczych   (Rozdział  V  zał.  Nr 1 Dz. U.  Nr 180 poz. 1860)   z    uwzględnieniem

Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16   września

2008 r.   w    sprawie   szczegółowych   warunków   bezpieczeństwa   i   higieny    służby

Strażaków  Państwowej  Straży  Pożarnej  (Dz. U. Nr 180 poz. 1115)

 

 

 

Do wiadomości wszystkich jednostek OSP.

 

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.