Dzień: 26 marca 2011

Nowiny

Honor strażaka

HONOR STRAŻAKA! Wewnętrzne poczucie, że jest się człowiekiem uczciwym, sumiennym, prawym, ludzkim i sprawiedliwym, że się wypełnia należycie swe obowiązki i że się posiada odpowiednią wartość życiową – wszystko to stanowi honor jednostki. Dlatego człowiek,Czytaj

ZDARZENIA

POŻAR MIESZKANIA

  26 marca br. w godzinach popołudniowych jeden z miejscowych strażaków zauważył pożar w  kamienicy i  natychmiast powiadomił PSK w Złotoryi.  Po bardzo szybkim zaalarmowaniu miejscowej jednostki strażacy udali się na miejsce zdarzenia. Na miejscuCzytaj

Nowiny

SŁOWNIK POŻARNICZY

SŁOWNIK POŻARNICZY. ABSORPCJA – pochłanianie substancji całą objętością innej substancji, najczęściej gazu przez ciecz lub ciało stałe. ADHEZJA – przyleganie cieczy do powierzchni ciała stałego. Jest ono wynikiem sił przyciągania działających pomiędzy cząsteczkami ciała stałegoCzytaj