Dzień: 2 marca 2011

Nowiny

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

  DEKLARACJA CZLONKOWSKA   ………………………….      …………………, dnia ……..  …….r. (nazwisko i imię)   Do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej W …………………………………… Ja niżej podpisany, proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Ochotniczej Straży Pożarnej w ……………………………………………………………………..Czytaj