Kategoria: Nowiny

Komunikaty Zespołu Projektu Joomla!

Nowiny

Honor strażaka

HONOR STRAŻAKA! Wewnętrzne poczucie, że jest się człowiekiem uczciwym, sumiennym, prawym, ludzkim i sprawiedliwym, że się wypełnia należycie swe obowiązki i że się posiada odpowiednią wartość życiową – wszystko to stanowi honor jednostki. Dlatego człowiek,Czytaj

Nowiny

SŁOWNIK POŻARNICZY

SŁOWNIK POŻARNICZY. ABSORPCJA – pochłanianie substancji całą objętością innej substancji, najczęściej gazu przez ciecz lub ciało stałe. ADHEZJA – przyleganie cieczy do powierzchni ciała stałego. Jest ono wynikiem sił przyciągania działających pomiędzy cząsteczkami ciała stałegoCzytaj

Nowiny

PIERWSZA POMOC

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH   Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza bądź karetki pogotowia ratunkowego. 1. Upewnij się, czyCzytaj

Nowiny

NUMERY OPERACYJNE POJAZDÓW

Numery operacyjne Pojazdy PSP i OSP są oznakowane numerami operacyjnymi w formacie XXX[z]YY (XXX-prefix; z-infix; YY-sufix np: 303 [M]25) gdzie: XXX czyli prefix oznacza jednostkę organizacyjną, z której pochodzi pojazd [z] czyli infix to oznaczenie województwa YY czyli sufixCzytaj