Nowe wyposażenie

Pokazuj innym przez...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Sprzęt został zakupiony na podstawie umowy dotacji nr 177/D/NZ/JG/2019 z dnia 15 października 2019 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 17 940,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści zł 00/100) oraz na podstawie umowy nr 38/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku, zawartą z Gminą Świerzawa w kwocie 2 042,12 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści dwa zł 12/100). Zakupiony sprzęt będzie na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzawie.

Dodaj komentarz