Uczcimy pamięć Powstańców!

Autorskie systemy CMS

Informujemy iż dnia 01.08.2017r. uczcimy zarówno samą rocznicę oraz pamięć wszystkich powstańców warszawskich poprzez równoległe włączenie syreny alarmowej jak i sygnałów optyczno – akustycznych we wszystkich pojazdach znajdujących się w boksach przy ulicy Złotoryjskiej 23. Wszystko to zostanie zrealizowane przy okazji Treningu Systemu Ostrzegania.

Dodaj komentarz