Dzień: 21 czerwca 2012

WYDARZENIA

BEZPIECZNIE WAKACJE

20 czerwca br. stało się już tradycją gdzie zostaliśmy zaproszeni do szkoły podstawowej w Świerzawie w celu przeprowadzenia pogadanki multimedialnej dla klas I-III i IV-VI w szkolnym tygodniu dla bezpieczeństwa. W prelekcji przedstawiono zasady poruszaniaCzytaj